fbpx

Vad är konst?


Vad är konst? – en fråga som upprör många och som några ständigt vill förändra svaret på.
Ligger det hos betraktaren att bestämma? Hos konstnären? Hos experterna? Hos institutionerna?
Konstvetarna på Royal Posters ger sin syn på saken.

När vi alla tänker på vad Konst’ betyder får vi alla upp förklaringen i huvudet tämligen omgående, men att förklara det ordagrant och specificerat blir svårare. Oftast får man upp en målning i tankarna, en vacker målning. Konst är delvis ett samlingsnamn för flertalet konstarter såsom bildkonst, arkitektur, skulptur, musik, litteratur och hantverk, men det vi fokuserar på här är bildkonst.

Vi ska delvis förklara det genom att använda vad de moderna konsterna själva hävdar är konst;
Om en modern konstnär skulle ge dig ett a4-papper, inget är målat på, inget skrivet på, – så skulle personen i fråga kunna hävda att detta är konst, dels genom givandet av pappret och dels p.g.a. dina tankar som sätts igång när du mottager pappret.
En fransk konstnär vid namn Yves Klein (1928–1962) drog detta än längre.
Yves Klein gjorde år 1958 en utställning vid namn Le Vide (The Void) på Iris Clert Gallery, det han ställde ut var – ingenting, det var tomt. Detta gjorde han för att ”bevisa” att allt var konst. För oss blir det mer självklart genom denna aktivism att allt inte är konst.
Denna utställning var för oss en skymf gentemot ’Konst’ och de seriösa konstnärerna. Många moderna ”konstnärer” verkar göra mycket för att förstöra den sanna bilden av vad konst är. Vi alla minns säkert den böjda flaggstången med Sveriges flagga som ställdes ut mitt på Segels torg, något som kallades konstverk, det må vara ett verk, men långt ifrån konst. Att provocera för ej fram det sköna i något, varken i samhället eller i verket, och just konst handlar om att föra fram det sköna.

Konst är något inte alla kan skapa, och för att bli en bra och stor konstnär gäller det att skapa det gång på gång.
Konst är estetik – läran om det sköna. Men motivet måste ej alltid vara fullt ut vacker för att det ska räknas som konst. Innehållet i målningen är ack så viktig, det måste tilltala sinnet. Det inre måste lysa fram i målningen. Detta något som den moderna konstens skapare ej lyckas med till skillnad från de traditionella och klassiska konstnärerna, vilka några vi har tagit fram verk från här på Royal Posters.
Estetiska ideal har länge var den traditionella förståelsen och riktlinjen för historiens konstnärer, men likt många andra traditionsbärande kulturer finns det krafter som kämpar att förstöra detta.

Vi ska ta Yves Kleins utställning och jämföra detta med fotboll för att öka förståelsen kring vad Konst är.  Ibland yttras det av expertkommentatorerna ”vilken konstspark, vilket konstmål”, och det de pratar om är då inte en vanlig bredsida-passning eller en ”tåpaj” utan det handlar oftast om något utöver det vanliga, något som de flesta inte klarar av att göra.
Yves Klein utställning dock, kan de flesta göra, att ha tomt på sina väggar, det är som en vanlig bredsida-passning, en tåpaj, något som är väldigt vanligt och alla kan göra.

Konst är då – en välgjord målning med innebörd.

Drar vi inte gränsen för vad konst är, kommer konst tillslut inte finnas.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *