fbpx

Gustav Adolfs dagen – Texter av Esaias Tegnér

Vid Gustav II Adolfs minnesfest år 1832 höll Nationalskalden Esaias Tegnér tal för att hedra Gustav II Adolf. Nedan har vi tagit med delar utav talet. Ty detta är den dagen, då för två hundra år sedan Gustaf Adolf föll, den störste bland Sveriges konungar och den ädlaste bland svenske män. Det var en ärofull […]

Odens jakt – en sägen från folktron

Odens jakt och skogsrået

Odens jakt även kallad den vilda jakten är en sägen från den svenska folktron som både har skiftat betydelse och handling efter tidens gång. Det är en natur-mystisk sägen som visar våra förfäders uppfattning av naturföreteelser. När träden viner på vinterkvällarna och när vildgässen flyr om natten under hösten och tjuter, det är då Oden […]

Julens historia: Så lever den fornnordiska högtiden Jól (Yule) kvar

Jul, Jule eller Yule – vikingarnas julfirande blandades med kristendom Den kristna julen i Norden har fått namn efter den förkristna julen, Yule (engelska), jól (isländska) eller jule (svenska). Den isländska hövdingen, politikern och historikern Snorre Sturlasson som levde år 1179–1241 berättar i sitt verk Heimskringla hur vikingar firade jul. Enligt författaren firades den hedniska […]

Gustav Vasa talar till dalkarlarna i Mora

Bloggbild till Gustav Vasa talar till Dalkarlarna i mora dalarna.

”Själv har jag nyss mist både far och släktingar. Dalamän, ni som alltid varit frimodiga och orädda, alla Sveriges invånare vänder nu sina blickar mot er. Med Guds hjälp står jag redo att bli er hövitsman och leda er mot tyrannerna”. Starka och ärliga dalkarlar Gustav Vasa, då Eriksson, blev lurad av dansken och blev […]

Gustav Vasas tal i Mora, Dalarna 1520

Gustav Vasas tal till dalkarlarna i mora.

Jag ser eder stora församling med mycken glädje, men med lika stor sorg besinnar jag allas vårt tillstånd. Med hvad fara jag uppenbarar mig för eder, det veten j bäst, som stundeligen hören och sen huru mitt lif eftertraktas. Men vårt olyckliga fädernesland är mig dyrare än lifvet: huru länge skola vi vara trälar, vi, […]