fbpx

Gratis e-bok – Frithiofs saga

E-bok av Frithiofs saga av Esaias Tegner

Frithiofs saga, detta litterära mästerverk som nådde ut till svensken år 1825 blev en stor succé. Under hela 1800-talet och början på 1900-talet var diktverket ett av de mest lästa verk i Sverige. Boken spred sig även ut över Europa och över Atlanten där den mottogs och spreds med stor beundran.

Frithiofs saga lästes i svenska skolan länge men har nu fallit i glömska. Royal Posters ger ut denna bok helt gratis för att väcka svenskens konstnärliga och djupa sinne till liv än en gång. Vi har gjort verket lättillgängligt genom att göra en PDF av boken så den enkelt kan läsas i mobilen, på surfplattor och på datorn.

Hämta ditt exemplar här: https://royalposters.se/frithiofs-saga-gratis-ebok/

Frithiofs saga av Esaias Tegnér

Bryt det ytliga surfandet på sociala medier och utmana dig själv

När Esaias Tegnér gav ut Frithiofs saga ville han inspirera och höja det svenska folket. Tegnér var dessutom aktiv i det Götiska förbundet som verkade för att förbättra svensken och hedra det vackra arv svensken har.

Boken som har en gammal svenska och 24 olika versmått kan göra det svårförståeligt för oss emellan åt, men det är just det vi behöver. Vi behöver lite motstånd, något som gör att vi måste tänka till själva och får oss att fortsätta framåt. Till skillnad från sociala medier och nyhetssajter där tyckandet och tänkandet presenteras för oss får vi här chansen att utveckla vårt tänkande, hitta vårat djup och inspireras.

Frithiofs saga kan du nu läsa direkt i mobilen

Ditt arv är viktigt

Frithiofs saga är ett viktigt litterärt arv. När vi läser boken får vi inte bara vetskap om vikingatiden, om 1800-talet utan också om oss själva. Esaias Tegnér har utgått från Frithiof den djärves saga, en fornaldarsaga som var populär på medeltiden. Frithiofs saga ska ses som ett eget litterärt verk men den är ändå inspirerad av fornaldarsagan. Tegnér har lyckats fånga vikingatiden och samtiden vackert då han belyser egenskaper som vårt folk, släkte besitter. Vi kan alltså lära känna våra gamla förfäder och oss själva på djupet när vi läser boken.

Richard Sörman, docent i romanska språk skriver om Frithiofs saga:

”Under 1800-talet hade Frithiofs status av svenskt nationalepos.
När unga svenskar nu på 2020-talet söker sig till sina rötter blir
Tegnérs klassiska diktverk åter relevant att läsa.”

Trenden är tydlig, fler och fler vill lära känna sig själva och sin släkt djupare och just våra gamla rötter, våra förfäders minnen var något Tegnér och 1800-talet hyste stor vördnad för. Esaias Tegnér skriver i en dikt:

Jag kan ej skilja mig från fädrens minne
Min håg dras jemnt till denna hjeltevärld

Glömmer vi bort vårt arv förlorar vi en stor del av oss själva, vad som skapat oss, vad som lett oss hit. Ta därför denna bok till akt och se till att inte förgöra en del av dig själv.

Den mäktiga kulturprofilen Esaias Tegnér, skribent av Frithiofs saga

Handling i Frithiofs saga

Vikingen Frithiof vill gifta sig med kungadottern Ingeborg som var hans barndomskärlek. Frithiof är dock av en simpel ätt, till skillnad från Ingeborg. Detta är något som problematiserar parets önskemål om att gifta sig. Frithiof får en möjlighet att äkta Ingeborg men blir lurad vilket leder till äventyr och konflikter.

Mer än så vill vi inte skriva för risken att avslöja intressanta delar. Ni får helt enkelt ladda ner boken och uppleva den vackra saga Frithiofs saga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *