fbpx

Taggarkiv: gustav vasa

Gustav Vasa talar till dalkarlarna i Mora

Bloggbild till Gustav Vasa talar till Dalkarlarna i mora dalarna.

”Själv har jag nyss mist både far och släktingar. Dalamän, ni som alltid varit frimodiga och orädda, alla Sveriges invånare vänder nu sina blickar mot er. Med Guds hjälp står jag redo att bli er hövitsman och leda er mot tyrannerna”. Starka och ärliga dalkarlar Gustav Vasa, då Eriksson, blev lurad av dansken och blev […]

Gustav Vasas tal i Mora, Dalarna 1520

Gustav Vasas tal till dalkarlarna i mora.

Jag ser eder stora församling med mycken glädje, men med lika stor sorg besinnar jag allas vårt tillstånd. Med hvad fara jag uppenbarar mig för eder, det veten j bäst, som stundeligen hören och sen huru mitt lif eftertraktas. Men vårt olyckliga fädernesland är mig dyrare än lifvet: huru länge skola vi vara trälar, vi, […]